ข่าวและประกาศ

คู่มือครูจาก สสวท.ถึงคุณครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งประถมและมัธยม

 
Picture of Admin User
คู่มือครูจาก สสวท.ถึงคุณครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งประถมและมัธยม
by Admin User - จันทร์, 15 ตุลาคม 2018, 9:14 AM
 

คู่มือครูตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 ภาคเรียนที่ 2 การดาวน์โหลดคู่มือครูบางเล่ม คุณครูต้องลงทะเบียนใน scimath.org โดยระบุตัวตนว่าเป็น  “ครู”   หากพบปัญหาการดาวน์โหลดกรุณาติดต่อ อีเมล: scimath@ipst.ac.th โทรศัพท์ : 02-392-4021 ต่อ 7070
คู่มือครู สำหรับภาคเรียนที่ 2 (ฉบับปรับปรุง 2560)
วิทยาศาสตร์ ป.1 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
วิทยาศาสตร์ ป.4 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
วิทยาศาสตร์ ม.1 - http://scimath.org/ebook-science/item/8632-1-2
เคมี (เพิ่มเติม) ม.4 - http://scimath.org/ebook-chemistry/item/8293-4-2
ชีววิทยา (เพิ่มเติม) ม.4 - http://scimath.org/ebook-biology/item/8112-bioteacherguide-4-2
โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ (เพิ่มเติม) ม.4 - http://scimath.org/ebook-earthscience/item/8291-4-2
ฟิสิกส์(เพิ่มเติม) ม.4 - http://scimath.org/ebook-physics/item/8298-4-2
วิทยาการคำนวณ ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 - http://oho.ipst.ac.th/
คณิตศาสตร์ ป.1 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณิตศาสตร์ ป.4 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณิตศาสตร์ ม.1 - http://scimath.org/ebook-mathematics/item/8303-1-2-8303
คณิตศาสตร์ ม.4 - อยู่ระหว่างดำเนินการ

(Edited by Prathan Boonruang - original submission จันทร์, 15 ตุลาคม 2018, 9:19 AM)