ข่าวและประกาศ

คำแนะนำการเรียนผ่านระบบ e-Learning ของโรงเรียนราชินี

 
รูปภาพของAdmin User
คำแนะนำการเรียนผ่านระบบ e-Learning ของโรงเรียนราชินี
โดย Admin User - อังคาร, 21 พฤษภาคม 2019, 9:04AM
 

๑. บทเรียนแต่ละบทใช้เวลาเรียนประมาณ ๒๐-๓๐ นาที หลังจากนั้นจะเป็นการทำกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด รวมแล้วไม่ควรใช้เวลานานกว่า ๑ ชั่วโมง ยกเว้น บางวิชาที่ต้องใช้เวลาในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากเวลาที่กำหนด สำหรับนักเรียนชั้นเล็ก ควรได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือในการเรียนระบบนี้จากผู้ปกครองตลอดเวลา

๒. เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จ สามารถตรวจคำตอบได้ที่ท้ายแบบฝึกหัด ส่วนนักเรียนชั้นเล็ก ผู้ปกครองควรช่วยตรวจและอธิบายสิ่งที่ผิดเบื้องต้นให้

๓. นักเรียนไม่ควรเรียนและทำแบบฝึกหัดจนหมดทุกเรื่องที่บรรจุไว้เพราะจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เช่น สายตาเสีย และเกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาที่ใช้งานเป็นเวลานาน เป็นต้น