ข่าวและประกาศ

การเข้าสู่รายวิชา

 
Picture of Admin User
การเข้าสู่รายวิชา
by Admin User - อังคาร, 12 มกราคม 2021, 11:52 AM
 

     เนื่องจาก Adobe Flash Player จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ทำให้การเข้าสู่รายวิชาโดยผ่านทางรูปภาพนักเรียนแบบเดิมไม่สามารถทำได้ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไข
     จึงขอให้นักเรียนเข้าสู่รายวิชาโดยการเลื่อนไปที่ด้านล่างของจอภาพ ซึ่งจะมีการแสดงรายวิชาต่างๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ เข้าโดยการคลิกที่เมนู วิชาเรียนของฉัน ที่ด้านบนซ้ายของจอภาพ