ข่าวและประกาศ

คู่มือการเรียนออนไลน์ของนักเรียน Microsoft Teams

 
Picture of Admin User
คู่มือการเรียนออนไลน์ของนักเรียน Microsoft Teams
by Admin User - Monday, 17 May 2021, 1:56 PM
 

นักเรียนทุกคนจะได้รับ email ประจำตัว เพื่อใช้เป็น user name ในการเข้าเรียนออนไลน์
user name คือ sแล้วตามด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน@ms.rajini.ac.th เช่น s12234@ms.rajini.ac.th
password ชั่วคราว คือ Rj123456  (นักเรียนทุกคนจะได้รับรหัสผ่านชั่วคราวเหมือนกัน)

การใช้งานครั้งแรก ให้เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวเป็นรหัสที่ต้องการได้ที่ www.office.com
เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรหัสตามต้องการ

และใช้ user name // password ใหม่นี้ในการเข้าใช้งาน Office365 แบบออนไลน์