มัธยม1 มัธยม2 มัธยม3 มัธยม4 มัธยม5 มัธยม6 ประถม1 ประถม2 ประถม3 ประถม4 ประถม5 ประถม6 อนุบาล2 อนุบาล3

  ข่าวและประกาศ

  Picture of Admin User
  กรณีที่ลืมรหัสผ่าน หรือเข้าระบบไม่ได้
  by Admin User - Tuesday, 14 February 2023, 8:58 AM
   

  ให้นักเรียนแจ้ง รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล  ชั้น มาที่ inbox ของ Facebook RajiniActivity นะคะ

   
  Picture of Admin User
  คู่มือการเข้าสู่ระบบ e-learning สำหรับนักเรียน
  by Admin User - Thursday, 13 May 2021, 2:28 PM
   

  นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการเรียนออนไลน์ได้ใน หัวข้อ คู่มือการใช้งานระบบเรียนออนไลน์ > คู่มือนักเรียน

  Picture of Admin User
  คู่มือการเรียนออนไลน์ของนักเรียน Microsoft Teams
  by Admin User - Monday, 17 May 2021, 1:56 PM
   

  นักเรียนทุกคนจะได้รับ email ประจำตัว เพื่อใช้เป็น user name ในการเข้าเรียนออนไลน์
  user name คือ sแล้วตามด้วยรหัสประจำตัวนักเรียน@ms.rajini.ac.th เช่น s12234@ms.rajini.ac.th
  password ชั่วคราว คือ Rj123456  (นักเรียนทุกคนจะได้รับรหัสผ่านชั่วคราวเหมือนกัน)

  การใช้งานครั้งแรก ให้เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวเป็นรหัสที่ต้องการได้ที่ www.office.com
  เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นรหัสตามต้องการ

  และใช้ user name // password ใหม่นี้ในการเข้าใช้งาน Office365 แบบออนไลน์

  Read the rest of this topic
  (97 words)