ข่าวและประกาศ

  Picture of Admin User
  ขอเชิญนักเรียนประเมินการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2563)
  by Admin User - อังคาร, 14 มกราคม 2020, 3:08 PM
   

  ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คลิกที่นี

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกที่นี่

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกที่นี

   
  Picture of Admin User
  คำแนะนำการเรียนผ่านระบบ e-Learning ของโรงเรียนราชินี
  by Admin User - อังคาร, 21 พฤษภาคม 2019, 9:04 AM
   

  ๑. บทเรียนแต่ละบทใช้เวลาเรียนประมาณ ๒๐-๓๐ นาที หลังจากนั้นจะเป็นการทำกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด รวมแล้วไม่ควรใช้เวลานานกว่า ๑ ชั่วโมง ยกเว้น บางวิชาที่ต้องใช้เวลาในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากเวลาที่กำหนด สำหรับนักเรียนชั้นเล็ก ควรได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือในการเรียนระบบนี้จากผู้ปกครองตลอดเวล...

  Read the rest of this topic
  (111 words)
   
  Picture of Admin User
  คู่มือครูจาก สสวท.ถึงคุณครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งประถมและมัธยม
  by Admin User - จันทร์, 15 ตุลาคม 2018, 9:14 AM
   

  คู่มือครูตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 ภาคเรียนที่ 2 การดาวน์โหลดคู่มือครูบางเล่ม คุณครูต้องลงทะเบียนใน scimath.org โดยระบุตัวตนว่าเป็น  “ครู”   หากพบปัญหาการดาวน์โหลดกรุณาติดต่อ อีเมล: scimath@ipst.ac.th โทรศัพท์ : 02-392-4021 ต่อ 7070
  คู่มือครู สำหรับภาคเรียนที่ 2 (ฉบับปรับปรุง 2560)
  ...

  Read the rest of this topic
  (194 words)