ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของAdmin User
  ขอเชิญนักเรียนประเมินการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  โดย Admin User - จันทร์, 21 มกราคม 2019, 3:39PM
   
  รูปภาพของAdmin User
  คู่มือครูจาก สสวท.ถึงคุณครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งประถมและมัธยม
  โดย Admin User - จันทร์, 15 ตุลาคม 2018, 9:14AM
   

  คู่มือครูตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 ภาคเรียนที่ 2 การดาวน์โหลดคู่มือครูบางเล่ม คุณครูต้องลงทะเบียนใน scimath.org โดยระบุตัวตนว่าเป็น  “ครู”   หากพบปัญหาการดาวน์โหลดกรุณาติดต่อ อีเมล: scimath@ipst.ac.th โทรศัพท์ : 02-392-4021 ต่อ 7070
  คู่มือครู สำหรับภาคเรียนที่ 2 (ฉบับปรับปรุง 2560)
  ...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (194 คำ)
   
  รูปภาพของAdmin User
  ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจเข้าใช้งานหนังสือเรียนภาคภาษาอังกฤษ ที่จัดทำโดย สสวท.
  โดย Admin User - อังคาร, 11 กรกฎาคม 2017, 1:16PM
   

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำหนังสือภาคภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยคลิก ที่นี่ หรือเข้าที่หัวข้อ e-Book > หนังสือเรียนภาคภาษาอังกฤษจาก สสวท.

  ...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (42 คำ)