ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของAdmin User
  ขอเชิญนักเรียนประจำแสดงความคิดเห็นที่มีต่องานโภชนาการ
  โดย Admin User - อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2021, 9:04AM
   

  ขอเชิญนักเรียนประจำแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจำหน่ายอาหารเช้า อาหารว่าง และการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ที่นี่

   
  รูปภาพของAdmin User
  แสดงความคิดเห็นที่มีต่องานโภชนาการ
  โดย Admin User - อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2021, 7:26AM
   

  ขอเชิญนักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจำหน่ายอาหารเช้า อาหารว่าง และการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ที่นี่

   
  รูปภาพของAdmin User
  การเข้าสู่รายวิชา
  โดย Admin User - อังคาร, 12 มกราคม 2021, 11:52AM
   

       เนื่องจาก Adobe Flash Player จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ทำให้การเข้าสู่รายวิชาโดยผ่านทางรูปภาพนักเรียนแบบเดิมไม่สามารถทำได้ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไข
       จึงขอให้นักเรียนเข้าสู่รายวิชาโดยการเลื่อนไปที่ด้านล่างของจอภาพ ซึ่งจะมีการแสดงรา...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (73 คำ)
   

  ประเภทของรายวิชา

  e-BOOK (8)