ข่าวและประกาศ

  Picture of Admin User
  ขอเชิญนักเรียนประจำแสดงความคิดเห็นที่มีต่องานโภชนาการ
  by Admin User - อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2021, 9:04 AM
   

  ขอเชิญนักเรียนประจำแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจำหน่ายอาหารเช้า อาหารว่าง และการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ที่นี่

   
  Picture of Admin User
  แสดงความคิดเห็นที่มีต่องานโภชนาการ
  by Admin User - อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2021, 7:26 AM
   

  ขอเชิญนักเรียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการจำหน่ายอาหารเช้า อาหารว่าง และการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ที่นี่

   
  Picture of Admin User
  การเข้าสู่รายวิชา
  by Admin User - อังคาร, 12 มกราคม 2021, 11:52 AM
   

       เนื่องจาก Adobe Flash Player จะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไปตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ทำให้การเข้าสู่รายวิชาโดยผ่านทางรูปภาพนักเรียนแบบเดิมไม่สามารถทำได้ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไข
       จึงขอให้นักเรียนเข้าสู่รายวิชาโดยการเลื่อนไปที่ด้านล่างของจอภาพ ซึ่งจะมีการแสดงรา...

  Read the rest of this topic
  (73 words)
   

  Course categories

  e-BOOK (8)