ข่าวและประกาศ

  Picture of Admin User
  ขอเชิญนักเรียนประเมินใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (หมดเขต 21 กุมภาพันธ์ 2563)
  by Admin User - พฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2020, 3:43 PM
   

  ขอเชิญนักเรียนประเมินใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศของโรงเรียน ได้แก่ ระบบอินเทอร์เนต, เว็บไซต์ e-Learning และระบบป้องกันไวรัส ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบการจัดการสารสนเทศของโรงเรียน ลิกที่นี่

   
  Picture of Admin User
  ขอเชิญนักเรียนประเมินการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2563)
  by Admin User - อังคาร, 14 มกราคม 2020, 3:08 PM
   

  ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คลิกที่นี

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คลิกที่นี่

  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิกที่นี

   
  Picture of Admin User
  คำแนะนำการเรียนผ่านระบบ e-Learning ของโรงเรียนราชินี
  by Admin User - อังคาร, 21 พฤษภาคม 2019, 9:04 AM
   

  ๑. บทเรียนแต่ละบทใช้เวลาเรียนประมาณ ๒๐-๓๐ นาที หลังจากนั้นจะเป็นการทำกิจกรรมหรือแบบฝึกหัด รวมแล้วไม่ควรใช้เวลานานกว่า ๑ ชั่วโมง ยกเว้น บางวิชาที่ต้องใช้เวลาในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจากเวลาที่กำหนด สำหรับนักเรียนชั้นเล็ก ควรได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือในการเรียนระบบนี้จากผู้ปกครองตลอดเวล...

  Read the rest of this topic
  (111 words)